สินค้าอันตรายคืออะไร?

ทุกวันในสัปดาห์รถบรรทุกขนาดใหญ่หลายพันคันทุกๆปีเช่นรถ 18 ล้อส่งมอบรถหลายพันปอนด์ในประเทศ พวกเขาให้แน่ใจว่าคนจะได้รับจดหมายและผลไม้และผักที่ได้รับไปยังร้านขายของชำที่หลายคนได้รับอาหารของพวกเขา พวกเขาส่งสินค้าอันตรายไปยังสิ่งอื่น

สินค้าอันตรายเป็นสินค้าอันตรายจากวัสดุ สารเคมีอันตรายเป็นสารหรือสารเคมีใด ๆ (ทางชีวภาพทางเคมีกายภาพ) ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมหากไม่ปฏิบัติอย่างถูกต้อง คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้เพียงอย่างเดียวหรือผ่านปัจจัยอื่น ๆ

มีการจัดการด้านวิชาชีพในการจัดการสารอันตราย ผู้เชี่ยวชาญด้านสารอันตรายมีความรับผิดชอบและได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอในการจัดการวัสดุ ซึ่งรวมถึงการจัดการและให้คำปรึกษากับวัตถุอันตรายตลอดวงจรชีวิต สิ่งนี้เกิดขึ้นจากการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตการจัดจำหน่ายการใช้การกำจัดการฟอกและการฟื้นฟูผลิตภัณฑ์ใหม่

วัสดุที่เป็นอันตรายได้รับการควบคุมและควบคุมโดยกฎหมายและข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา กฎเหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Environmental Protection Agency (EPA) สำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSHA) กระทรวงคมนาคม (DOT) และคณะกรรมการกำกับดูแลด้านพลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear Regulatory Commission – NRC) แต่ละองค์กรมีความหมายของตัวเองว่าเป็นสารอันตรายอะไร

OSHA มีคำว่า "สารอันตราย" ซึ่งรวมถึงสารเคมีหรือสารเคมีใด ๆ ที่เป็น "อันตรายต่อสุขภาพ" หรือ "อันตรายทางกายภาพ" ซึ่งรวมถึงสารก่อมะเร็งสารที่เป็นพิษสารระคายเคืองสารกัดกร่อนสารทำให้ไวแสง นอกจากนี้ยังมีสารที่มีผลต่อระบบเลือดและสารเคมีที่ทำลายปอดผิวหนังตาหรือเยื่อเมือก สารติดไฟ, ระเบิด, ไวไฟ, ตัวออกซิไดซ์, ไพโรฟอร์, สารเคมีที่ทำปฏิกิริยาหรือไม่ละลายน้ำ, ไม่เสถียร โดยทั่วไป OSHA มีคำจำกัดความกว้างที่สุดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของคนงานทุกแห่งไม่ใช่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมยอมรับข้อกำหนดของ OSHA แต่เพิ่มชุดหรือสารเคมีใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อคนหรือสัตว์เมื่อล้าง, รั่วไหล, สูบน้ำ, เท, ล้าง, อพยพ, ล้าง, ล้างและฉีดสาร ทิ้งหรือทิ้งลงในสิ่งแวดล้อม รายการอันตรายประกอบด้วยมากกว่า 350 สารอันตรายและเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

กระทรวงคมนาคมกำหนดสารอันตรายเช่นรายการหรือสารเคมีใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยสาธารณะหรือสิ่งแวดล้อมในระหว่างการขนส่งหรือการขนส่ง ข้อบังคับเหล่านี้ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรอันตราย, หลักเกณฑ์ของสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ, ระเบียบข้อบังคับของสินค้าอันตรายของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ, คำแนะนำทางเทคนิคขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ, การเตรียมความสามารถในการแฮนด์บอลของกองทัพอากาศสหรัฐฯและวัตถุอันตรายทางอากาศยานของกองทัพอากาศ

คณะกรรมการกำกับดูแลกำหนดรายการหรือสารเคมีที่มาจาก "แหล่งพลังงานนิวเคลียร์พิเศษ" หรือผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตหรือวัสดุกัมมันตรังสีจาก "แหล่งพลังงานนิวเคลียร์พิเศษ"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันตรายของวัตถุอันตรายแวะไปที่ http://www.truckaccident-lawyers.com

Source by Joseph Devine

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *