ความสำคัญของกฎหมายปกครอง

ในทศวรรษที่ผ่านมาปรากฏว่ากฎหมายปกครองซึ่งควบคุมกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐลดลงให้น้อยที่สุดทำให้หน่วยงานรัฐหลายแห่งทำงานไม่ได้ผล ในท้ายที่สุดนี้มีผลในจำนวนของภัยพิบัติทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภายในประเทศสหรัฐอเมริกา; บริติชปิโตรเลียม, Enron, วอลล์สตรีทและอุตสาหกรรมยานยนต์ องค์กรภาครัฐส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้อำนาจของผู้บริหารและไม่กี่แห่งเป็นส่วนหนึ่งของสาขาการพิจารณาคดีและการออกกฎหมาย

เมื่อกฎข้อนี้ซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายมหาชนยังไม่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดสามารถเอาชนะความสมดุลในด้านต่าง ๆ เช่นตำรวจการค้าระหว่างประเทศการผลิตการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการเก็บภาษีการออกอากาศการอพยพและการขนส่ง งานหลักอย่างหนึ่งของกฎหมายการบริหารคือการบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับเฉพาะด้าน เมื่อกฎและการตัดสินไม่ได้ถูกนำมาใช้ในรูปแบบที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้มันก็คล้าย ๆ กับการอนุญาตให้ "สุนัขจิ้งจอกคิดถึงไก่บ้าน" ภายใต้แผนนิติบัญญัติใหม่ประธานาธิบดีแฟรงคลินดี. โรสเวลต์และสภาคองเกรสแห่งประชาธิปไตยได้สร้างหน่วยงานของรัฐบาลกลางขึ้นใหม่เพื่อช่วยสหรัฐอเมริกาในภาวะตกต่ำของเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ ในเวลานี้ฝ่ายตรงข้ามของ The New Deal มีความกังวลเกี่ยวกับประเทศซึ่งจะช่วยให้การปกครองแบบกว้าง ๆ และทำให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นเผด็จการที่เป็นไปได้ ในปีพ. ศ. 2489 หลังจากสิบปีของการตรวจสอบรายละเอียดของระเบียบบริหารกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ (APA) ได้กลายเป็นถูกต้องตามกฎหมาย

เพื่อให้มั่นใจถึงการป้องกันตามรัฐธรรมนูญ APA จะร่างเค้าร่างของหน่วยงานกำกับดูแลและบทบาทของพวกเขา วัตถุประสงค์ขั้นพื้นฐานของ APA คือ:

(1) กำหนดให้หน่วยงานต้องแจ้งให้สาธารณชนทราบถึงกระบวนการและกฎระเบียบขององค์กร

(2) ดูแลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดกฎ;

(3) กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการกำหนดและการตัดสินอย่างเป็นทางการ

(4) การกำหนดขอบเขตของการทบทวนศาล

APA เป็นหนึ่งในสหรัฐอเมริกา 'ชิ้นสำคัญที่สุด กฎหมายปกครอง

Source by Mike James Grant

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *