ข้อดีของการแปลมนุษย์และเครื่องมือ CAT

ความเข้าใจผิดที่พบได้ทั่วไปในหมู่คนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่ได้ทำงานหรือเกี่ยวข้องกับอาชีพแปลภาษาแปลว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากกระบวนการทางกลที่เรียบง่ายซึ่งประกอบไปด้วยการติดต่อกันเป็นคำ ๆ ธรรมดาระหว่างสองภาษาที่ทุกคนมีความชำนาญในสองภาษา คู่สามารถจัดการได้ง่าย ด้วยเหตุนี้เราจึงผูกพันที่จะกล่าวว่าคำง่ายๆสำหรับการแปลคำสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการแปลด้วยเครื่องได้เท่านั้นขณะที่การแปลของมนุษย์และสมองของมนุษย์ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้านั้นต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง

การแปลของมนุษย์หรือพระเจ้ามนุษย์สร้างสมองของมืออาชีพ นักแปลได้รับการสนับสนุนจากการศึกษาและประสบการณ์ที่นักแปลต้องการให้เมื่อต้องการ เขารู้ดีว่างานจะต้องทำอย่างไรเข้าใจกระบวนทัศน์การแปลและรู้วิธีการใช้งาน ทำให้เขาสามารถเรียนรู้พัฒนาและปรับปรุงความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดจนกระบวนการการพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ไม่หยุดชะงักซึ่งจะช่วยขยายประสบการณ์ส่วนตัวและอาชีพของเขาได้

ดังนั้นนักแปลมืออาชีพสามารถ แก้ปัญหาและตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเช่น; ความกำกวมทางเลือกที่ถูกต้องของคำที่แน่นอนที่จะใช้ระหว่างบรรทัดยาวของความหมายเหมือนกันในการถ่ายทอดความหมายที่แท้จริงของเอกสารต้นฉบับลงในเอกสารแปลการตัดสินใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเมื่อเพิ่มหรือถอดคำเพื่อสนับสนุนความหมายและ แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่ชัดเจนในการเชื่อมโยงช่องว่างทางภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างสองภาษากับวัฒนธรรมขณะข้ามอุปสรรคทางวัฒนธรรมวิธีการใช้ collocations ที่เหมาะสมวิธีการใช้วิธีการที่เหมาะสมสไตล์และโทนของผู้เขียนขณะที่สังเกตในเวลาเดียวกัน (ภาษาเป้าหมาย) ที่เป็นสำเนากระจกของเอกสารต้นฉบับ ISO ถูก IDEA, STYLE AND ORIGNIAL COMPOSITION

อย่างไรก็ตามเราไม่ได้ขัดต่อการแปลด้วยคอมพิวเตอร์ แต่เราสนับสนุนการแปลโดยมนุษย์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครื่องมือแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CAT) s เพื่อประหยัดเวลาเงินและคุณภาพเครื่องมือ CAT รวมทั้ง Translation Memory (TM) เป็นที่นิยมอย่างมากกับนักแปลหน่วยงานด้านการแปลและแม้แต่ลูกค้า

แม้ว่า TM มีข้อดีและข้อเสียของนักแปลมืออาชีพและ บริษัท แปลภาษา มีข้อได้เปรียบและไม่มีข้อเสียสำหรับลูกค้า

ประการแรกข้อดีของ TM อยู่ในฐานะของคุณภาพการแปลซึ่งมีแนวโน้มที่จะปรับปรุงในเรื่องของความสอดคล้องกันทั้งในเอกสารเดียวกันและตลอดเอกสารอื่น ๆ TM บันทึกคู่คำหรือสตริงของข้อความและทำซ้ำได้ทุกครั้งที่มีการแปลคำหรือสตริงที่มาของภาษาต้นฉบับ (SL) ในที่อื่น ดังนั้นจึงช่วยรักษาความสม่ำเสมอโดยการใช้คำเหมือนหรือสตริงเดียวกันเสมอไป กล่าวอีกนัยหนึ่งคำแปลจะมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันมากขึ้น

ประการที่สองการค้นหาคำศัพท์มีการกล่าวถึง 75 เปอร์เซ็นต์ของช่วงเวลาของการแปล ดังนั้น TM จะช่วยประหยัดเวลาในการแปลโดยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นต้องค้นหาคำและถ้อยคำอีกครั้งหากซ้ำในข้อความโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของโครงการขนาดใหญ่หรือในการแปลอื่นจากลูกค้ารายเดียวกันหรือในสาขาวิชาเฉพาะทางเดียวกัน . นักแปลจะแปลคำและสตริงซ้ำเพียงครั้งเดียวและ TM จะแปลคำเหล่านี้เมื่อใดก็ตามที่ปรากฏใน SL อีกครั้งซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา นอกจากนี้ TM ยังช่วยให้ผู้แปลจำเป็นต้องขจัดความทรงจำของเขาให้กลายเป็นความทรงจำว่าเขาเคยแปลคำหรือสตริงไว้ก่อนหรือจำเป็นต้องย้อนกลับไปหาเอกสารเพื่อหาตำแหน่งนั้น

ประการที่สาม TM เพิ่มผลผลิตที่สามารถนำไปสู่การเพิ่มขึ้นได้ ในรายได้ นี่เป็นข้อเท็จจริงที่ว่าลูกค้าจำนวนมากไม่เพียง แต่ตระหนักถึง แต่ต้องมีการแปลซอฟต์แวร์ของ TM ด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งการใช้ TM ทำให้หน่วยงานด้านการแปลมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นโดยแยกแยะผู้อื่นที่ไม่ใช้ TM ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะได้รับผลงานมากขึ้น สุดท้าย TM ค่อนข้างพกพา สามารถเก็บไว้ในแผ่นซีดีหรือ 'Flash Memory Stick'

แม้ข้อดีทั้งหมดข้างต้นของ TM เราต้องยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับเอกสารทางเทคนิคที่ประกอบด้วยจำนวนเงินที่แน่นอน การทำซ้ำเช่นคู่มือ, โบรชัวร์และงบดุลที่มีจำนวนซ้ำมากและจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงค่อนข้างบ่อย นี่คือที่ที่ TM เข้ามาเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ ในทางกลับกัน TMs ไม่น่าจะใช้สำหรับงานวรรณกรรมที่บริบทมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเมื่อเทียบกับข้อความที่ไม่ใช่วรรณกรรม ตำราวรรณกรรมยังโดดเด่นด้วยภาษาที่เป็นรูปเป็นร่างและมีรูปแบบที่สูงซึ่งทำให้ยากที่จะแปลด้วย TM นอกจากนี้ตำราวรรณกรรมดูเหมือนจะไม่เหมือนกันกับข้อความทางเทคนิค

ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าการใช้คำแปลของมนุษย์ร่วมกับเครื่องมือ CAT เป็นเป้าหมายสูงสุดที่ลูกค้าจะต้องแสวงหาเพื่อให้แน่ใจว่าจะประสบความสำเร็จในขั้นแรก คุณภาพการแปลที่มีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

Source by Noha Mostafa

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *